Retrouver EasyCUP sur Facebook

!! New !! EasyCup gets involved into a solidarity project            

Because we're convicted each woman deserves the best, 

And not all women have the same chance to purchase feminine hygiene products

In the end of 2016, EasyCup gives the first kick to the new "EasyCup solidarity" project!

How does it work?

Thanks to the monthly income EasyCup gets out of affiliation links, we negociate with partners. Those who agree offer for EasyCup to buy menstrual cups at a reduced price, so EasyCup can order cups and have them sends the package (usually, around 10 cups) to charities, who take in charge the dispatching and the helping with using the cups. 

Who works for EasyCup so far?

We have a signed-up partnership with:

  • LaliCup, who's furnishing menstrual cups for the Slovenian Red Cross (Ljubljana)
  • Si-bell(Work in process)
  • Tulip (Work in process)

How many women could benefit from that action so far?

On the day of 01/05/2018, 30 women got donated a menstrual cup thanks to the "EasyCup Solidarity" project

How can we customers help?

YOU CAN, by buying your menstrual cup on webshops who deliver a commission to EasyCup for each sale that's been done on the website. The more commissions EasyCup gets, the more women can be equipped with menstrual cups.  

Are you one of our partners and do you wish to enter the EasyCup Solidarity project?

Please feel free to Contact us. (French, English, Spanish, Portuguese, Italian and Hungarian accepted - answers will be given only in English, Portuguese, Hungarian). 

EasyCup isn't allowed to use for personal purposes the money that's been earned by the affiliation partnerships. It's most usually spent on domain name renewal, postal fees and buying menstrual cups for contests. We've therefore decided to use the surplus for this solidarity project. 

 

 

!! Újdonság !! Az EasyCup részt vesz egy szolidaritási projektben !

Mert biztosak vagyunk benne, hogy minden nő megérdemli a legjobbat!

Nem minden nőnek van lehetősége női higiéniai termékeket vásárolni...

2016 végén indult az « EasyCup Solidarity » projekt.

Hogyan működik?

A támogatói linkekből származó havi bevételeknek köszönhetően az Easycup egyeztet a partnereivel. Ha sikerül megegyezni abban, hogy csökkentett áron vehesse az EasyCup az intim kelyheket, akkor az EasyCup tud segítő szervezetek számára venni és küldeni csomagokat (általában 10 kehely), akik ezeket kiosztják és segítenek a használatukban.

Kikkel dolgozik az Easycup?

Szerződéses partnereink:

  • LaliCup, aki intimkelyheket gyárt a Szlovén Vöröskereszt számára
  • Si-bell (segítő szervezet nélkül)
  • Tulip, aki intimkelyheket gyárt Kamerunban, Doualában

Hány nőnek segített eddig ez az akció?

Eddig 30 nő kapott adományként intimkelyhet az "EasyCup Solidarity" projeknek köszönhetően.

Hogyan tudunk mi ügyfelek segíteni?

Segíthet, ha Ön olyan webshopban vásárolja az intimkelyhet, aki ad az EasyCupnak jutalékot eladásonként. Minél több jutalékot kapunk, annál több nőt tud intimkelyhet kapni.

Ön egyik partnerünk, aki szeretne belépni az EasyCup projektbe?

Írhat franciául, angolul, spanyolul, olaszul, portugálul, magyarul -mi válaszolunk! Keresünk olyan szervezeteket, akik tudnak kelyheket szétosztani az arra rászorulóknak.

Az EasyCup nem használhatja saját célra azt a pénzt, amit a partnereitől kap. Általában versennyel kapcsolatos kehely vásárlásra (nyereményként), postaköltségre, vagy a domain névvel kapcsolatos adminisztrációra használjuk. Ezért döntöttünk úgy, hogy a többletet erre a szolidaritási projektre fordítjuk.

Top

Novidade! EasyCup inicia um projecto solidário!

 

Porque temos a convicção que todas as mulheres merecem o melhor,

e porque todas as mulheres não têm a mesma capacidade para comprar productos de higiene feminina

Em 2016, foi criado o projecto "EasyCup solidário"!

Como funciona?

Graça as comissões que EasyCup ganha cada mês com a afiliação, negociamos com os partneres. Os que aceitam trabalhar connosco propôem copos menstruais com um preço reducido, pois EasyCup pode encomendar copos e mandá-los (geralmente 10 copos) a associações, para que sejam distribuidas, com a explicação necessária ao uso.

Quem colabora com EasyCup pelo momento?

Até hoje, trabalhamos com:

  • LaliCup, quem distribui copos na Cruz Vermelha eslovênia
  • Si-bell (sem associação caritativa pelo momento)
  • Tulip (sem associação caritativa pelo momento)

Quantas mulheres beneficiam copos dessa ação?

Ao 31/11/3016, 10 mulheres receberam um copo graça ao projecto "EasyCup solidário".

Como um cliente, posso ajudar?

PODE - se compra o seu copo menstrual nas lojas que dão a EasyCup uma comissão por cada copo vendido na loja. Quanto mais comissões ganhamos, mais mulheres podem recuperar um copo.

Se faz favor, contacte-nos. Podemos receber e perceber mensagens em francês, inglês, espanhol, português, italiano, húngaro - e respondemos em francês, inglês, português, húngaro. Buscamos associações que poderiam distribuir e ajudar as mulheres quem o necessitam com o uso do copo.

EasyCup nem tem a libertade de usar o dinheiro ganado com a afiliação para uso pessoal - em geral usamos para pagar o nome de dominio, envios postais e o pagamento de copos menstruais quando fazemos um contesto. Então decidimos utilizar o surplus para esse projecto solidário.

Top